Úrad vlády SR vyhral ďalší súd a v najbližších dňoch vypíše verejné obstarávanie na projektovú dokumentáciu rekonštrukcie kaštieľa v Rusovciach

06.05.2015

Úrad vlády SR v pondelok 4. mája 2015 zaslal Úradu pre úradné publikácie Európskej únie a Úradu pre verejné obstarávaniepredbežné oznámenie k zákazke, predmetom ktorej  je Projektová dokumentácia, architektonické a súvisiace služby pre rekonštrukciu národnej kultúrnej pamiatky v Rusovciach. Predbežné oznámenia boli dňa 6. mája 2015 publikované v Úradnom vestníku Európskej únie a v aktuálnom Vestníku verejného obstarávania.  Úrad vlády ako verejný obstarávateľ plánuje do konca tohto týždňa začať proces verejného obstarávania projektovej dokumentácie.
 
Úrad vlády SR dôsledne pripravoval súťažné podklady na verejné obstarávanie a akceptoval návrhy odborníkov z Úradu pre verejné obstarávanie, odborníkov na stavebné práce, projektovú dokumentáciu, a v neposlednom rade aj neziskových organizácií zaoberajúcimi sa transparentnosťou štátnych zákaziek.
Na základe ich pripomienok a odporúčaní sa Úrad vlády SR rozhodol vypísať verejné obstarávanie najprv na projektovú dokumentáciu a následne (po jej dodaní)  na uskutočnenie stavebných prác, aby sa na najnižšiu možnú mieru eliminovali prípadné riziká spojené s tak náročnou rekonštrukciou, ktorú si národná kultúrna pamiatka vyžaduje.
 
Krajský súd v Bratislave dňa 28. apríla 2015 vyhlásil rozsudok v spore o určenie vlastníckeho práva k parcele č. 5/2 o výmere 15.644 m2 zapísanej na LV č. 1096, ktorým potvrdil rozsudok Okresného súdu V v Bratislave zo dňa 10. 5. 2012. V ňom za vlastníka uvedenej parcely určuje Slovenskú republiku, za jej správcu Úrad vlády Slovenskej republiky. Areál kaštieľa Rusovce v majetku štátu je tak o  1,5 ha väčší. 
 
 
Úrad vlády SR
 
17642