Úrad vlády SR zverejnil zoznam kandidátov na predsedu Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

21.01.2022

Úrad vlády Slovenskej republiky zverejnil zoznam kandidátov na predsedu Úradu na ochranu osobných údajov SR spolu s ich životopismi a projektmi v oblasti Koncepcie rozvoja ochrany osobných údajov v Slovenskej republike.  Odkaz: https://www.vlada.gov.sk/vyzva-na-predkladanie-navrhov-na-kandidata-na-predsedu-uradu-na-ochranu-osobnych-udajov-slovenskej-republiky-2/.

Na predsedu úradu sa prihlásilo šesť kandidátov: Ing. Mgr. Mariana Bieliková, JUDr. Ing. Andrej Horský, PhD., JUDr. Juraj Mičura, Mgr. Zuzana Sklenárová, JUDr. Mgr. Tony Tesla a Ing. Martin Zlocha.

Verejné výberové konanie sa uskutoční 4. februára a bude ho možné sledovať cez FB Úradu vlády SR. 

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky bol zriadený 1. septembra 2002. Úrad je dozorným orgánom, ktorý dohliada na dodržiavanie zákonov Slovenskej republiky a právne záväzných aktov medzinárodného práva v oblasti ochrany osobných údajov fyzických osôb. Svojou činnosťou sa podieľa na ochrane základných práv a slobôd fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov garantovaných Ústavou Slovenskej republiky.

Predsedu Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky na návrh vlády Slovenskej republiky. Funkčné obdobie predsedu úradu je päť rokov.

Tlačový a informačný odbor
Úrad vlády SR
29087