Úrad vlády SR zvýši vo svojich priestoroch bezpečnosť ústavných činiteľov

10.09.2018

Dosiahnutie podstatného zlepšenia bezpečnosti v objektoch Úradu vlády SR, včasné zachytenie potenciálneho narušiteľa chráneného objektu, dôsledné monitorovanie bezpečnostnej situácie a získavanie relevantných informácií – Úrad vlády SR pre dosiahnutie týchto cieľov  spúšťa verejné obstarávanie na Projektovú dokumentáciu Integrovaného bezpečnostného systému.

Pôjde o systém vzájomne prepojených subsystémov technických zabezpečovacích prostriedkov, ľudských zdrojov a organizačných opatrení. Tento systém má vytvoriť komplexnú štruktúru na zabezpečenie ochrany ústavných činiteľov, ostatných osôb, majetku štátu a utajovaných skutočností v objektoch Úradu vlády SR v súlade s ustanoveniami zákona č. 2015/2004 Z.z.  
 
Predpokladaná hodnota zákazky je vo výške 318 078,60 eur bez DPH a bola stanovená v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. 
 
Súťažné  podklady na podlimitnú zákazku  voblastiobranya bezpečnosti sú zverejnené v profile Úradu vlády SR https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/234.
 
Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk
24980