Ušitie a dodanie jednotného pracovného oblečenia podľa funkcie pre zamestnancov
Dátum zverejnenia: 11.04.2016