Ušitie a dodanie jednotného pracovného oblečenia podľa funkcií pre zamestnancov
Dátum zverejnenia: 25.04.2016