Uzatvorené zmluvy na podporu menšinovej kultúry presiahli sumu viac ako 3,1 milióna Eur

10.08.2015

K dnešnému dňu Úrad vlády Slovenskej republiky a Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny uzavrel už  478 zmlúv na 971 projektov v hodnote 3 152 634 z celkovej sumy 3 813 309, ktorá bola prerozdelená v I. výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Kultúra národnostných menšín 2015. Na ostatnú sumu 65 941 € bola vyhlásená II. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie, v rámci ktorej žiadatelia môžu predkladať svoje žiadosti do 17. augusta 2015.
 
Proces podpisovania zmlúv a ich úhrada úradom vlády sa uskutočňuje nepretržite s cieľom čo najskôr zabezpečiť finančné prostriedky organizáciám na podporu kultúry národnostných menšín. Prijímatelia dotácií bulharskej, chorvátskej, moravskej, nemeckej, poľskej, rusínskej, ruskej a srbskej národnostnej menšiny majú uzatvorené zmluvy na všetky odporučené projekty. Prijímatelia dotácii českej, ukrajinskej a židovskej národnostnej menšiny budú mať svoje zmluvy uzatvorené v najbližších dňoch. Na zvyšné odporučené projekty maďarskej a rómskej národnostnej menšiny, ako aj na projekty v oblasti multikultúrnych aktivít budú zmluvy uzavreté v čo najkratšom čase a to za predpokladu flexibility a promptnosti aj na strane žiadateľov.
 
Úrad splnomocnenca  vlády SR pre národnostné menšiny
www.narodnostnemensiny.gov.sk
 
Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk
18620