Uznesenia BR SR

 • 01.03.2016 - Uznesenie č. 485
  z 24. februára 2016 k Návrhu Štatútu Situačného centra Slovenskej republiky {eval1}
 • 01.03.2016 - Uznesenie č. 484
  z 24. februára 2016 k Návrhu Štatútu Národného bezpečnostného úradu {eval1}
 • 01.03.2016 - Uznesenie č. 483
  z 24. februára 2016 k Návrhu na podpis Dodatkového protokolu k Dohovoru Rady Európy o predchádzaní terorizmu Slovenskou republikou {eval1}
 • 01.03.2016 - Uznesenie č. 482
  z 24. februára 2016 k Správe o pôsobení Slovenskej republiky v aktivitách medzinárodného krízového manažmentu za rok 2015 {eval1}
 • 01.03.2016 - Uznesenie č. 481
  z 24. februára 2016 k Návrhu Celkových početných stavov vojakov a zamestnancov a počtov hlavných druhov vojenských zbraní, vojenských zbraňových systémov a bojovej techniky v súlade s potrebami zabezpečenia obrany Slovenskej republiky a bezpečnosti štátu a v súlade s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a rozmiestnenie zväzkov, útvarov, úradov a zariadení ozbrojených síl Slovenskej republiky k 31. decembru 2016 {eval1}
 • 01.03.2016 - Uznesenie č. 480
  z 24. februára 2016 k Návrhu Akčného plánu realizácie Koncepcie kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky na roky 2015-2020 {eval1}
 • 01.03.2016 - Uznesenie č. 479
  z 24. februára 2016 k Návrhu na odvolanie a vymenovanie členov výboru Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky {eval1}
 • 12.02.2016 - Uznesenie č. 478
  z 27. januára 2016 k Návrhu na vyslovenie súhlasu vlády Slovenskej republiky s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky a s vyslaním ozbrojených síl Slovenskej republiky mimo územia Slovenskej republiky na účel vojenských cvičení v 1. polroku 2016 {eval1}
 • 12.02.2016 - Uznesenie č. 477
  z 27. januára 2016 k Návrhu Plánu práce Výboru Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky pre kybernetickú bezpečnosť na rok 2016 {eval1}
 • 12.02.2016 - Uznesenie č. 476
  z 27. januára 2016 k Návrhu Plánu práce Výboru Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky pre energetickú bezpečnosť na rok 2016 {eval1}
 • 12.02.2016 - Uznesenie č. 475
  z 27. januára 2016 k Návrhu Plánu práce Výboru Bezpečnostnej rady SR pre civilné núdzové plánovanie na rok 2016 {eval1}
 • 12.02.2016 - Uznesenie č. 474
  z 27. januára 2016 k Návrhu Plánu práce Výboru Bezpečnostnej rady SR pre obranné plánovanie na rok 2016 {eval1}
 • 12.02.2016 - Uznesenie č. 473
  z 27. januára 2016 k Návrhu Plánu práce Výboru Bezpečnostnej rady SR pre zahraničnú politiku na rok 2016 {eval1}
 • 12.02.2016 - Uznesenie č. 472
  z 27. januára 2016 k Návrhu Plánu práce Výboru Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky pre koordináciu spravodajských služieb na rok 2016 {eval1}
 • 12.02.2016 - Uznesenie č. 471
  z 27. januára 2016 k Návrhu Plánu práce Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky na rok 2016 {eval1}
 • 12.02.2016 - Uznesenie č. 470
  z 27. januára 2016 k Návrhu na vymenovanie predsedov a členov výborov Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky {eval1}
 • 29.12.2015 - Uznesenie č. 469
  zo 16. decembra 2015 ku Koncepcii rozvoja Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky {eval1}
 • 29.12.2015 - Uznesenie č. 468
  zo 16. decembra 2015 k Návrhu medzirezortného programu 06 E - Podpora obrany štátu na roky 2016 až 2021 {eval1}
 • 29.12.2015 - Uznesenie č. 467
  zo 16. decembra 2015 k Návrhu Rokovacieho poriadku Výboru Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky pre kybernetickú bezpečnosť {eval1}
 • 29.12.2015 - Uznesenie č. 466
  zo 16. decembra 2015 k Návrhu Rokovacieho poriadku Výboru Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky pre energetickú bezpečnosť {eval1}
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>
8772