V SNG otvoria výstavu súťažných návrhov novej budovy Úradu vlády SR

26.10.2023

Začiatkom tohto roka Úrad vlády SR vyhlásil architektonicko-urbanistickú súťaž na novú administratívnu budovu, ktorú overila Slovenská komora architektov. Prihlásilo sa do nej 55 tímov, 6 z nich postúpilo do užšieho výberu. Na základe hodnotenia odbornej poroty zvíťazil návrh architektov Milana Kiačeka a Matúša Kiačeka. Jednotlivé súťažné modely si bude môcť pozrieť aj široká verejnosť - v priestoroch Slovenskej národnej galérie sa od 10. do 19. novembra 2023 uskutoční výstava pod názvom Od základov - Architektonická súťaž na novú administratívnu budovu Úradu vlády SR.

Cieľom výstavy je priblížiť prácu odborných tímov, ktoré vzhľadom na umiestnenie novej budovy v historickom areáli bývalej Lippayovej záhrady museli plniť náročné kritériá. Pri tvorbe návrhov bolo potrebné rešpektovať okolie s nízkou historickou zástavbou a so vzácnymi starými stromami. Rovnako dôležitá bola energetická úspornosť, ekonomická realizovateľnosť a adekvátna reprezentatívnosť novej budovy. 

Zámer vybudovať novú administratívnu budovu prinesie transformáciu celého areálu. Okrem toho by malo dôjsť tiež k prestavbe a celkovej revitalizácií historického parku. Aj vďaka týmto krokom by o niekoľko rokov mohol v historickom jadre mesta vzniknúť priestor, ktorý rešpektuje svoje okolie a reaguje na moderné potreby štátnej inštitúcie. Prebudovanie areálu podľa víťazného návrhu, ktorý vzišiel z architektonicko-urbanistickej súťaže, navyše môže byť ďalším pozitívnym príkladom toho, že aj štátne inštitúcie vedia nastavovať štandardy. Či už v kvalite prevedenia, alebo pri voľbe transparentných procesov v podobe architektonických súťaží.

30033