Vedúci Úradu vlády SR

Adresa:Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Meno:Michal Luciak
E-mail:sekretariat.vuv@vlada.gov.sk
Telefóny:02/ 20925131
Fax:02/ 52492603