Vedúci Úradu vlády SR

Adresa:Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Meno:Juraj Gedra
E-mail:sekretariat.vuv@vlada.gov.sk
Telefóny:02/ 20925196
Fax:02/ 52492603