Verejné obstarávanie Úradu podpredsedu vlády, ktorý neriadi ministerstvo

Prípravné trhové konzultácie

Prípravné trhové konzultácie vyhlásené v zmysle ustanovenia § 25 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Servis a rozvoj systému EPVO


Automobily pre Úrad podpredsedu vlády SR

29025

Dátum poslednej aktualizácie: 14.04.2023