Verejné vypočutie kandidátov na členov Rady ÚVO na úrade vlády už od zajtra

09.07.2020

Od štvrtka, 9. júla 2020 sa od 9.00 hodiny až do piatku, do cca 14.tej hodiny, začne dvojdňový maratón vypočúvania uchádzačov, ktorí sa prihlásili do verejného výberového konania na dvoch chýbajúcich členov Rady ÚVO. Verejné vypočutie sa uskutoční na Úrade vlády SR v Zrkadlovej sále.  Okrem hodnotiacej komisie bude môcť uchádzačom klásť svoje otázky priamo aj verejnosť prostredníctvom aplikácie Slido a verejné vypočutie bude môcť sledovať naživo alebo prostredníctvom live streamu na FB profile Úradu vlády Slovenskej republiky: https://www.facebook.com/UradVladySR/?epa=SEARCH_BOX . 

Verejného vypočutia sa zúčastnia títo prihlásení uchádzači: Ján Azud, Jozef Bálint, Miroslav Cák, Martin Daniš, Peter Demčák, Ľubomír Gašparík, Branislav Hudec, Silvia Jančová, Ivan Kotora, Ján Krak, Ľubomír Kubička, Peter Kubovič, Vladimír Oros, Ivan Pudiš, Branislav Šarmír a Miroslav Uhrin. Kompletný zoznam uchádzačov vrátane ich životopisov a predložených projektov je zverejnený tu: https://www.vlada.gov.sk/27696/kandidati-na-clena-rady-uradu-pre-verejne-obstaravanie/ .

Hodnotiaca komisia má deväť členov a sú nimi:  vedúci Úradu vlády SR  Július Jakab, Matej Stuška (Iniciatíva za vládu zákona), Pavol Kováčik (Zväz stavebných podnikateľov Slovenska), Štefan Gregor (Združenie miest a obcí Slovenska), Jozef Viskupič (Združenie samosprávnych krajov SK8), Ján Kovalčík (Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy), Gabriel Šípoš (Transparency International Slovensko), Matej Kurian (Útvar hodnoty za peniaze) a Ivan Šramko (Rada pre rozpočtovú zodpovednosť).

Vstup médií je cez hlavnú bránu z Námestia slobody 1, Bratislava.

Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk
27743