Vláda predstavila kroky pre efektívnejšie čerpanie európskych prostriedkov

07.06.2023

Bratislava 7. júna – Vláda dnes na svojom zasadnutí rokovala o efektívnejšom čerpaní európskych prostriedkov. Išlo o druhé z pravidelných zasadnutí vlády, na ktorých jej členovia každé dva týždne monitorujú plnenie európskych štrukturálnych a investičných fondov a plánu obnovy a odolnosti.  

Vláda sa v uznesení zhodla na návrhu konkrétnych krokov na zlepšenie čerpania končiaceho eurofondového programového obdobia 2014 - 2020 ako aj realizáciu míľnikov a cieľov plánu obnovy. Medzi inými ide o návrh presunu finančných prostriedkov do nástroja na riešenie energetickej krízy s názvom SAFE alebo nástroja na podporu pri migračnej kríze FAST CARE, využívanie dostupných flexibilít v rámci prioritných osí toho istého programu či zavedenie zvýšeného dohľadu pre zrýchlenie implementácie.

„Prioritou našej vlády je zrýchliť čerpanie eurofondov a pokračovať v implementácii plánu obnovy. Prvým opatrením, ktoré zavádzame, sú pravidelné rokovania vlády k čerpaniu eurofondov a plánu obnovy. Tiež plánujeme zrýchliť vyhlasovanie výziev a znížiť administratívnu záťaž žiadateľov. Čerpanie európskych peňazí je pre nás mimoriadne dôležité, preto urobíme čo najviac rýchlych a efektívnych opatrení. Verejnosť budeme transparentne a priebežne informovať. Verím, že vďaka tomuto nástroju sa Slovensku podarí využiť čo najviac z európskych zdrojov,“ uviedol premiér Ľudovít Ódor.

„Plán obnovy držíme pevne v rukách. Sme lídri v európskom porovnaní a doma na Slovensku  už máme 1,3 miliardy eur za prvé dve žiadosti o platby. Tento rok nás čakajú ďalšie dve v celkovej výške 1,7 miliardy eur, kde máme splnenému už polovicu všetkých míľnikov a cieľov a máme našliapnuté na podanie 3. žiadosti v septembri a 4. žiadosti koncom roka. Ak sa nám podarí uspieť, budeme mať na Slovensku polovicu celého plánu obnovy. Rýchlosť a efektívnosť, ktorú sme nasadili pri implementácii plánu obnovy Slovensku, však chýba v prípade eurofondov. Nie je na mieste strašiť, ale ani sľubovať zázraky – zrejme nedočerpáme celú alokáciu, ale neprídeme o miliardy. Slovensku hrozí strata okolo 800 miliónov eur.  Urobíme však všetko preto, aby sme využili všetky flexibility a vyčerpali maximum,“ uviedla Lívia Vašáková, podpredsedníčka vlády pre plán obnovy a odolnosti a eurofondy.

„Slovensko patrí v čerpaní eurofondov k najhorším v Európskej únii. To je fakt, pred ktorým nemá zmysel si zatvárať oči. Teraz stojíme pred náročnou úlohou – zachrániť 4,3 miliardy z eurofondov v dobiehajúcom programovom období. Treba si priznať, že za pol roka sa nedá zásadne zmeniť to, čo tu v nejakom režime fungovalo dve programové obdobia. Slovensko už raz v obdobnej situácii bolo – na konci programového obdobia 2007 - 2013 tiež zostávalo o takomto čase, teda pol roka pred koncom, vyčerpať 3,6 miliardy eur. Slovensko vtedy prišlo prepadnutím eurofondov o vyše 500 miliónov eur vrátane korekcií. Dnes sme vo veľmi podobnej situácii – dočerpať treba ešte cca tretinu z celkovej obálky, teda 4,3 miliardy. Neklamme si – hrozba prepadnutia časti eurofondov je na stole. Ak vychádzame z porovnania so situáciou na konci predchádzajúceho programového obdobia,  tak je možné predpokladať, že sa naprieč všetkými programami teraz nevyčerpá vyše 800 miliónov eur. To je reálna hrozba. Zodpovednosť, o ktorej tu dnes hovoríme, nie je len na vláde, ministerstvách, ale aj na sprostredkovateľských orgánoch, VÚC a v neposlednom rade na prijímateľoch. Všetci musíme spoločne spraviť všetko preto, aby sme eurofondy pre Slovensko zachránili,“ uviedol minister investícií regionálneho rozvoja a informatizácie Peter Balík.

Aktuálna alokácia európskych investičných a štrukturálnych fondov (bez Programu rozvoja vidieka) programového obdobia 2014 – 2020 je vo výške 14,5 miliardy eur. Do konca programového obdobia je ešte potrebné vyčerpať 4,3 miliardy eur, čerpanie je eurofondov je teda aktuálne na úrovni 71 percent. To porovnateľné s úrovňou čerpania eurofondov za obdobie 2007 - 2013, kedy bolo pol roka pred koncom programového obdobia (v máji  2015), čerpanie približne na úrovni 68 percent.

V prípade plánu obnovy ide o nenávratný finančný príspevok vo výške približne 6 miliárd eur. Od jeho schválenia sa Slovensku podarilo otvoriť viac ako 60 výziev s celkovou alokáciou viac ako 2,6 miliardy eur. Ide o viac ako polovicu financií z plánu obnovy určených na výzvy. Za splnené opatrenia v podobe reforiem a investícií si Slovensko podalo dve úspešné žiadosti o platbu vo výške 458 miliónov eur a 815 miliónov eur, ktoré aj v plnej výške získalo. V roku 2023 plán obnovy čaká podanie dvoch žiadostí o platbu vo výške 815 miliónov eur a 924 miliónov eur.

29834