Vláda sa ospravedlnila za policajný zásah v Moldave nad Bodvou v roku 2013

23.06.2021

Vláda na svojom rokovaní v stredu 23. júna 2021 prijala uznesenie, v ktorom sa ospravedlňuje za spôsob zásahu ozbrojených zložiek štátu v Moldave nad Bodvou v roku 2013. Udalosti súvisiace so zásahom následne viedli ku kriminalizovaniu tých, ktorí boli poškodení. Vláda preto vyjadruje ľútosť nad krivdou a utrpením, ktoré im a ich rodinám spôsobilo zdĺhavé hľadanie pravdy. „Je neprípustné, aby štát skrze ozbrojené a justičné zložky štátu namiesto sebareflexie kriminalizoval obete a zaobchádzal s nimi dlhé roky ako s páchateľmi, pričom štát týmto spôsobom svoju silu demonštroval na zraniteľnej a marginalizovanej skupine obyvateľov, ktorá má obmedzené praktické možnosti sa efektívne brániť a hájiť svoje práva a spoliehať sa tak často musí na mechanizmy občianskej spoločnosti,“ uvádza sa v uznesení.

Ospravedlnenie podľa vlády nie je len ľudským gestom voči poškodeným obetiam, je aj záväzkom štátu vyvarovať sa do budúcna podobným zlyhaniam. Ospravedlnenie je aj signálom, že orgány vynucujúce právo majú úprimný záujem získať späť dôveru občianskej spoločnosti.

28644