Vláda schválila zámer obnovy Karáčoniho paláca

15.03.2023

Vláda SR na svojom dnešnom zasadnutí schválila uznesenie o zámere obnovy Karáčoniho paláca, národnej kultúrnej pamiatky v spoločnej správe Kancelárie prezidenta SR a Úradu vlády SR. Úrad vlády SR a Kancelária prezidenta SR boli určení ako prijímatelia prostriedkov mechanizmu priamym vyzvaním, to znamená, že obnova paláca bude financovaná prostredníctvom plánu obnovy.

Objekt s rozlohou viac ako 6000 m2 je v nevyhovujúcom technickom stave, v časti patriacej kancelárii prezidenta sa v období od roku 2003 neuskutočnili žiadne rekonštrukčné práce, časť patriaca úradu vlády bola rekonštruovaná ešte v roku 1985. Palác sa tiež vyznačuje nehospodárnym využívaním tepla a teplej vody.

Predpokladané náklady na obnovu Karáčoniho paláca sú vo výške 7,9 milióna eur. Predmetom rekonštrukcie bude fasáda vrátane výmeny okien, výmena zdroja tepla, sanácia vlhkosti zdegradovaných konštrukcií, zateplenie stropu, ako aj rekonštrukcia vnútorných priestorov.

Úrad vlády SR má ambíciu realizovať výber zhotoviteľa princípom Naprojektuj – Postav (Design Build), podľa ktorého bude zmluva so zhotoviteľom uzatvorená v zmysle medzinárodných štandardov podporených Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov. Zo spolupráce úradu vlády a kancelárie prezidenta tak vznikne pilotný projekt, ktorého cieľom je efektívne využívanie finančných prostriedkov, ako aj aplikovanie medzinárodných uznávaných štandardov pri správe majetku štátu.

Po rekonštrukcii historický objekt získa svoj pôvodný vzhľad, čím dotvorí reprezentatívny priestor v centre hlavného mesta v zóne Prezidentská záhrada – Grasalkovičov palác – Karáčoniho palác. Okrem administratívnych a reprezentačných účelov bude palác slúžiť aj ako materská škola s kapacitou 132 detí.

Tlačový a informačný odbor
Úrad vlády SR

29706