Vláda Slovenskej republiky od 12. 12. 1989 do 26. 6. 1990

predseda vlády SR Milan ČIČ
prvý podpredseda vlády SR Vladimír LEXA
podpredseda vlády SR Jozef MARKUŠ
podpredseda vlády SR Vladimír ONDRUŠ
podpredseda vlády SR Alexander VARGA
minister financií, cien a miezd Michal KOVÁČ
minister kultúry Ladislav CHUDÍK
od 29.3.1990 Ladislav SNOPKO
minister lesného a vodného hospodárstva a drevospracujúceho priemyslu Ivan VESELÝ
minister obchodu a cestovného ruchu Matej ROĽKO
minister priemyslu Ján DUCKÝ
minister spravodlivosti Ladislav KOŠŤA
minister školstva, mládeže a telesnej výchovy Ladislav KOVÁČ
minister vnútra a životného prostredia (ad interim) Milan ČIČ
od 11. 1. 1990 Vladimír MEČIAR
minister výstavby a stavebníctva Ivan ŠTEIS
minister zdravotníctva a sociálnych vecí (ad interim) Jozef MARKUŠ
od 11. 1. 1990 Stanislav NOVÁK
minister poľnohospodárstva a výživy Miroslav BELANSKÝ
predseda Slovenskej komisie pre plánovanie a vedecko-technický rozvoj Vladimír LEXA
predseda Výboru ľudovej kontroly SSR dočasne poverená Mária KOLAŘÍKOVÁ
od 11.1.1990 Silvester MINAROVIČ
minister práce od 11.1.1990 Kazimír NAGY
2572