Vláda Slovenskej republiky od 15. 3. 1994 do 13. 12. 1994

predseda vlády SR Jozef MORAVČÍK
podpredseda vlády SR
pre legislatívu
Ivan ŠIMKO
podpredseda vlády SR
pre neekonomické rezorty
Roman KOVÁČ
podpredseda vlády SR
pre hospodárstvo
Brigita SCHMÔGNEROVÁ
minister zahraničných vecí Eduard KUKAN
minister obrany Pavol KANIS
minister vnútra Ladislav PITTNER
minister spravodlivosti >Milan HANZEL
minister financií Rudolf FILKUS
minister hospodárstva Peter MAGVAŠI
minister pre správu a privatizáciu národného majetku Milan JANIČINA
minister dopravy, spojov a verejných prác Mikuláš DZURINDA
minister pôdohospodárstva Pavol KONCOŠ
minister životného prostredia Juraj HRAŠKO
minister práce, sociálnych vecí a rodiny Július BROCKA
minister zdravotníctva Tibor ŠAGÁT
minister školstva a vedy Ľubomír HARACH
minister kultúry Ľubomír ROMAN
2568