Vláda SR od 09. 07. 2010 do 04.04.2012

Programové vyhlásenie vlády SR na obdobie rokov 2010-2014
Iveta Radičová
predsedníčka vlády SR a od 28. 11. 2011 poverená vedením Ministerstva obrany SR
Úrad vlády SR
Ján Figeľ
1. podpredseda vlády SR a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Rudolf Chmel
podpredseda vlády SR pre ľudské práva a národnostné menšiny
Úrad vlády SR
Ivan Mikloš
podpredseda vlády SR a minister financií
Ministerstvo financií SR
Jozef Mihál
podpredseda vlády SR a minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Mikuláš Dzurinda
minister zahraničných vecí
Ministerstvo zahraničných vecí SR
Iveta Radičová
predsedníčka vlády SR a od 28. 11. 2011 poverená vedením Ministerstva obrany SR
Ministerstvo obrany SR
Ľubomír Galko
minister obrany do 23. 11. 2011
Ministerstvo obrany SR
Daniel Lipšic
minister vnútra
Ministerstvo vnútra SR
Lucia Žitňanská
ministerka spravodlivosti
Ministerstvo spravodlivosti SR
Juraj Miškov
minister hospodárstva
Ministerstvo hospodárstva SR
Eugen Jurzyca
minister školstva, vedy, výskumu a športu
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Ivan Uhliarik
minister zdravotníctva
Ministerstvo zdravotníctva SR
Daniel Krajcer
minister kultúry
Ministerstvo kultúry SR
Zsolt Simon
minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
József Nagy
minister životného prostredia 2. 11. 2010 -
Ministerstvo životného prostredia SR (od 1. 11. 2010)
7307