Vláda SR od 16. 10. 2002 do 04. 07. 2006

Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky ( od 16. 10. 2002 do 04. 07. 2006 )

Mikuláš Dzurinda
predseda vlády SR od 16. 10. 2002 do 04. 07. 2006
Pál Csáky
podpredseda vlády SR pre európske záležitosti, ľudské práva a menšiny od 16. 10. 2002 do 04. 07. 2006
Ivan Mikloš
podpredseda vlády SR a minister financií SR od 16. 10. 2002 do 04. 07. 2006
Ministerstvo financií SR
Jirko Malchárek
podpredseda vlády SR a minister hospodárstva SR od 24.8.2005 do 04. 07. 2006
Ministerstvo hospodárstva SR
Pavol Rusko
podpredseda vlády SR a minister hospodárstva SR od 10.9.2003 do 24.8.2005
Ministerstvo hospodárstva SR
Robert Nemcsics
podpredseda vlády SR a minister hospodárstva SR od 16. 10. 2002 do 10. 9. 2003
Ministerstvo hospodárstva SR
Lucia Žitňanská
ministerka spravodlivosti SR od 8.2.2006 do 04. 07. 2006
Ministerstvo spravodlivosti SR
Daniel Lipšic
podpredseda vlády SR a minister spravodlivosti SR od 16. 10. 2002 do 8.2.2006
Ministerstvo spravodlivosti SR
Eduard Kukan
minister zahraničných vecí Slovenskej republiky od 16. 10. 2002 do 04. 07. 2006
Ministerstvo zahraničných vecí
Martin Pado
minister vnútra SR od 8.2.2006 do 04. 07. 2006
Ministerstvo vnútra
Vladimír Palko
minister vnútra SR od 16. 10. 2002 do 8.2.2006
Ministerstvo vnútra
Martin Fedor
minister obrany SR od 1.2.2006 do 04. 07. 2006
Ministerstvo obrany
Juraj Liška
minister obrany SR od 25.9.2003 do 1.2.2006
Ministerstvo obrany
Ivan Šimko
minister obrany SR od 16. 10. 2002 do 24.9.2003
Ministerstvo obrany
Rudolf CHMEL
minister kultúry SR od 16.10.2002 do 24.5.2005, od 5.4.2006 do 04. 07. 2006
Ministerstvo kultúry
František Tóth
minister kultúry SR od 25.5.2005 do 5.4.2006
Ministerstvo kultúry
Rudolf Zajac
minister zdravotníctva SR od 16. 10. 2002 do 04. 07. 2006
Ministerstvo zdravotníctva
László Szigeti
minister školstva SR od 9.2.2006 do 04. 07. 2006
Ministerstvo školstva
Martin Fronc
minister školstva SR od 16. 10. 2002 do 8. 2. 2006
Ministerstvo školstva
Zsolt Simon
minister pôdohospodárstva SR od 16. 10. 2002 do 04. 07. 2006
Ministerstvo pôdohospodárstva
Pavol Prokopovič
minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR od 16. 10. 2002 do 04. 07. 2006
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií
László Gyurovsky
minister výstavby a regionálneho rozvoja SR od 16. 10. 2002 do 04. 07. 2006
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja
Iveta Radičová
ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR 17. 10. 2005 do 04. 07. 2006
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
Ľudovít Kaník
minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR od 16. 10. 2002 do 17.10.2005
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
László Miklós
minister životného prostredia SR od 16. 10. 2002 do 04. 07. 2006
Ministerstvo životného prostredia
1873