Vplyv malých fotovoltických elektrární na distribučné sústavy
Dátum zverejnenia: 27.06.2013