Výberová komisia odporučila vláde dvoch kandidátov na člena Rady ÚVO

09.01.2023

V pondelok 9. januára 2023 sa na Úrade vlády SR v Bratislave uskutočnilo verejné vypočutie kandidátov na člena Rady Úradu pre verejné obstarávanie. Predsedom výberovej komisie bol vedúci Úradu vlády SR Július Jakab, ďalšími členmi boli zástupcovia Iniciatívy za právny štát, Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska, Združenia miest a obcí Slovenska, Združenia samosprávnych krajov SK 8, Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy, Útvaru hodnoty za peniaze či zástupcovia neziskového sektora - Transparency International Slovensko a Nadácia Zastavme korupciu.

Na verejné vypočutie boli prizvaní dvaja kandidáti – Mgr. Martin Daniš a JUDr. Tomáš Giba. Z výsledkov sčítania hodnotiacich hárkov a bodových hodnotení sa komisia uzniesla, že v bodovom hodnotení na 1. mieste skončil JUDr. Tomáš Giba a na 2. mieste Mgr. Martin Daniš.

Na základe bodového hodnotenia, určenia poradia a hlasovania o odporúčaní výberová komisia odporučila vláde SR oboch kandidátov na člena Rady Úradu pre verejné obstarávanie, a to JUDr. Tomáša Gibu aj Mgr. Martina Daniša.

Rada ÚVO je jedným z orgánov úradu, ktorého členmi sú predseda úradu, dvaja podpredsedovia úradu a šesť ďalších členov, ktorých vymenováva a odvoláva vláda Slovenskej republiky. Do kompetencie Rady úradu patrí napríklad rozhodovanie o odvolaniach proti meritórnym rozhodnutiam úradu vydaným v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného, preskúmavanie rozhodnutí vydaných v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného mimo odvolacieho konania a pod.

Záznam výberového konania: https://www.vlada.gov.sk/vyzva-na-predkladanie-navrhov-na-kandidata-na-clena-rady-uvo-112022/
29629