Výberová komisia odporučila vláde dvoch kandidátov na členov Rady ÚVO

29.09.2022

Dnes sa na Úrade vlády SR uskutočnilo verejné vypočutie kandidátov na členov Rady Úradu pre verejné obstarávanie. Prítomných kandidátov vypočúvala výberová komisia, jej predsedom bol vedúci Úradu vlády SR Július Jakab a ďalšími členmi zástupcovia Iniciatívy za vládu zákona, Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska, Združenia miest a obcí Slovenska, Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy, Útvaru hodnoty za peniaze, Združenia samosprávnych krajov SK 8 či predstavitelia neziskového sektora - Transparency International Slovensko a Nadácia Zastavme korupciu.

Na verejné vypočutie boli prizvaní traja kandidáti: Roman Hojer, Pavol Líška a Branislav Šarmír.  Výberová komisia udeľovala body za prezentáciu, projekt a odpovede na otázky. Kandidátom mohla otázky klásť aj verejnosť, či už osobne na verejnom vypočutí, alebo cez webovú aplikáciu.  Maximálny počet bodov, ktoré mohli kandidáti získať za projekt a ich osobnostné predpoklady preverené počas verejného vypočutia bol 100 bodov.                             

Komisia sa uzniesla, že v bodovom hodnotení skončil na 1. mieste  Ing. Branislav Šarmír s priemerným ziskom 86 bodov, na 2. mieste skončil  Ing. Pavol Líška s priemerným ziskom 63 bodov a na 3. mieste skončil JUDr. Roman Hojer s priemerným ziskom 24 bodov.

V poradí určenom členmi komisie v hodnotiacich hárkoch skončil na 1. mieste Ing. Branislav Šarmír (s pomerom hlasov členov komisie - 7 prvé miesto, 1 druhé miesto, 0 tretie miesto) na 2. mieste  skončil Ing. Pavol Líška (s pomerom hlasov členov komisie - 1 prvé miesto, 7 druhé miesto, 0 tretie miesto) a na 3. mieste skončil JUDr. Roman Hojer (s pomerom hlasov členov komisie - 0 prvé miesto, 0 druhé miesto, 8 tretie miesto).

Výberová komisia odporúča vláde dvoch kandidátov na členov Rady Úradu pre verejné obstarávanie, a to Branislava Šarmíra a Pavla Líšku. Komisia neodporúča vláde kandidáta Romana Hojera na člena Rady ÚVO.

Rada ÚVO je jedným z orgánov úradu, ktorého členmi sú predseda úradu, dvaja podpredsedovia úradu a šesť ďalších členov, ktorých vymenováva a odvoláva vláda Slovenskej republiky. Do kompetencie Rady úradu patrí napríklad rozhodovanie o odvolaniach proti meritórnym rozhodnutiam úradu vydaným v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného, preskúmavanie rozhodnutí vydaných v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného mimo odvolacieho konania a pod.

Záznam transparentného výberového konania je dostupný tu: https://sk-sk.facebook.com/UradVladySR/        


Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR


29500