Výberová komisia odporučila vláde kandidáta Juraja Beňu na predsedu PMÚ

21.12.2022

Dnes sa na Úrade vlády SR uskutočnilo verejné vypočutie kandidátov na predsedu Protimonopolného úradu Slovenskej republiky. Prítomných kandidátov vypočúvala výberová komisia, jej predsedom bol vedúci Úradu vlády SR Július Jakab a ďalšími členmi zástupcovia Národnej rady SR, Útvaru hodnoty za peniaze, Najvyššieho kontrolného úradu, Ministerstva spravodlivosti SR, Slovenskej advokátskej komory, Ministerstva hospodárstva SR, Iniciatívy za právny štát a Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy.

Na verejné vypočutie boli prizvaní traja kandidáti: Juraj Beňa, Henrich Haščák a Martin Zlocha. Výberová komisia udeľovala body za prezentáciu, projekt a odpovede na otázky. Kandidátom mohla otázky klásť aj verejnosť, či už osobne na verejnom vypočutí, alebo cez webovú aplikáciu.  Maximálny počet bodov, ktoré mohli kandidáti získať za projekt a ich osobnostné predpoklady preverené počas verejného vypočutia bol 100 bodov.                   

Komisia sa uzniesla, že v bodovom hodnotení skončil na 1. mieste Mgr. Juraj Beňa LL.M. s priemerným ziskom bodov 86, na 2. mieste skončil JUDr. Henrich Haščák s priemerným počtom bodov 51,5 a na 3. mieste skončil Ing. Martin Zlocha s priemerným ziskom 35,7 bodov.

V poradí určenom členmi komisie v hodnotiacich hárkoch skončil na 1. mieste Mgr. Juraj Beňa LL.M. (s pomerom hlasov členov komisie - 8 prvé miesto, 0 druhé miesto, 0 tretie miesto, 1 neurčené) na 2. mieste  skončil JUDr. Henrich Haščák (s pomerom hlasov členov komisie - 0 prvé miesto, 8 druhé miesto, 0 tretie miesto, 1 neurčené) a na 3. mieste skončil Ing. Martin Zlocha (s pomerom hlasov členov komisie - 0 prvé miesto, 0 druhé miesto, 9 tretie miesto).

Výberová komisia odporúča vláde kandidáta Juraja Beňu na predsedu Protimonopolného úradu SR.

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky je nezávislý ústredný orgán štátnej správy Slovenskej republiky na ochranu hospodárskej súťaže a koordináciu štátnej pomoci. Úrad zasahuje v prípadoch kartelov, zneužívania dominantného postavenia, vertikálnych dohôd, kontroluje koncentrácie, ktoré spĺňajú notifikačné kritériá a posudzuje konanie orgánov štátnej správy a samosprávy v prípade, že svojim konaním obmedzia hospodársku súťaž. Taktiež zabezpečuje ochranu hospodárskej súťaže v oblasti štátnej pomoci.

Záznam transparentného výberového konania je dostupný tu: https://sk-sk.facebook.com/UradVladySR/

Bližšie informácie o verejnom vypočutí:
https://www.vlada.gov.sk/vyzva-na-predkladanie-navrhov-na-kandidata-na-predsedu-pmu-sr-2022/?csrt=5686017101336358503


Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR
29632