Vyhlásenia a stanoviská

Stanovisko k návrhu SPP zvýšiť cenu plynu o 17 percent
28.06.2012 Stanovisko k návrhu SPP zvýšiť cenu plynu o 17 percent Nemeckí a francúzski akcionári  zneužívajú svoje postavenie v SPP na predkladanie návrhov na zvyšovanie cien plynu. Absolútne ich odmietame, lebo idú proti ľuďom. Ide už o posledný, veríme, že neúspešný pokus, keďže NR SR už schválila novelu obchodného zákonníka, podľa ktorej o takýchto návrhoch bude op...
Vyhlásenie splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny v súvislosti s tragickou udalosťou v Hurbanove
22.06.2012 Vyhlásenie splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny v súvislosti s tragickou udalosťou v Hurbanove Ako splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny odsudzujem odporný čin vykonaný dňa 16. júna 2012 v Hurbanove, ktorý si doteraz vyžiadal tri ľudské obete. Nie je mojou úlohou a ani nechcem skúmať motív tohto činu, to čo sa udialo, považujem za ľudskú tragédiu. Vyjadrujem však svoje ...
Vyhlásenie splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny vo veci dvojjazyčnosti v železničnej doprave
22.06.2012 Vyhlásenie splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny vo veci dvojjazyčnosti v železničnej doprave Dňa 22. júna 2012 splnomocnenec vlády Sloveskej republiky pre národnostné menšiny navštívil železničnú zastávku Okoličná na Ostrove, ktorá bola v posledných dňoch občianskymi aktivistami zrekonštruovaná a boli v jej okolí umiestnené rôzne dvojjazyčné informačné nápisy, medzi nimi aj označenie obce v maď...
Vyhlásenie vlády SR k 70.výročiu prvého transportu do Auschwitzu
21.03.2012 Vyhlásenie vlády SR k 70.výročiu prvého transportu do Auschwitzu Vláda SR  v súvislosti so 70. výročím prvého transportu z Popradu do koncentračného vyhladzovacieho tábora v Auschwitzi vyjadruje ostrý nesúhlas s akýmikoľvek  prejavmi extrémizmu, rasizmu či xenofóbie, ktoré sa, žiaľ, vyskytujú aj dnes, aj keď v oveľa menšej miere. Tieto prejavy netolerancie a nás...
15.03.2012 Rudolf Chmel miniszterelnök-helyettes nyilatkozata a március 15-i ünnep alkalmából A szlovákoknak nincs elég ismeretük arról, március 15-e miért olyan fontos ünnep a magyarok számára. Nem tudják, hogy az 1848/49-es forradalom nem csak a nemzet előtérbe helyezéséért vívott harcot jelentette, hanem az egyenlőségért, a polgári szabadságjogokért és a demokráciáért folytatott küzdelmet is. H...
15.03.2012 Vyhlásenie vicepremiéra SR Rudolfa Chmela k maďarskému štátnemu sviatku Slováci nevedia veľa o tom, prečo je 15. marec pre Maďarov takým významným sviatkom. Nevedia, že revolúcia rokov 1848-1849 nebola len bojom za národnú výnimočnosť, ale aj vystúpením za rovnosť, občianske slobody a demokraciu. Ak Slováci niečo zo školského dejepisu vedia, tak to, že vtedajší predstavitel...
22.02.2012 Príhovor podpredsedu vlády SR pre ľudské práva a národnostné menšiny Rudolfa Chmela na Follow-up seminári k... Vážené dámy, vážení páni,   pre mnohých sa možno už zdá pojem rozmanitosť ošúchanou frázou. Najmä dnes, keď sa čoraz častejšie hovorí o konci multikulturalizmu a o rozširovaní existenciálnej úzkosti v Európe. Bezpochyby žijeme v turbulentnom čase a je ťažké posúdiť, pred akým osudom náš starý kontin...
20.02.2012 Príhovor vicepremiéra Rudolfa Chmela na piatom zasadnutí Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, ... Vážený pán podpredseda vlády a minister práce, sociálnych vecí a rodiny, vážené členky, vážení členovia Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť, vážené dámy, vážení páni,        vítam vás na piatom zasadnutí Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú r...
Vyhlásenie podpredsedu vlády SR pre ľudské práva a národnostné menšiny Rudolfa Chmela k billboardovej kampani SNS:
08.02.2012 Vyhlásenie podpredsedu vlády SR pre ľudské práva a národnostné menšiny Rudolfa Chmela k billboardovej kampa... Slovenská národná strana svojou billboardovou kampaňou prekročila hranice štandardného politického boja a prešla od latentného k otvorenému rasizmu. Podsúva verejnosti tézu, že všetci príslušníci rómskeho etnika sú sociálne odkázaní a štát na nich dopláca,  čo je nielen nepravdivé, ale v súčasnej situác...
1874