Vyhlásenie predsedu vlády Slovenskej republiky Igora Matoviča a členov vlády Slovenskej republiky

08.01.2021

Vláda Slovenskej republiky vyjadruje plnú podporu ministerke spravodlivosti Márii Kolíkovej a ministrovi vnútra Romanovi Mikulcovi.
 
V ostatných dňoch sme svedkami množstva špekulácií a dezinformácií šíriacich sa v súvislosti s nešťastnou udalosťou, následkom ktorej zomrel bývalý policajný prezident. Vláda sa po celý čas usiluje byť v danej veci zdržanlivá s cieľom ponechať ministerke spravodlivosti a ministrovi vnútra priestor na vecnú, odbornú argumentáciu. Vláda odmieta a jednoznačne odsudzuje politické zneužívanie tejto nešťastnej udalosti ako aj snahy vnášať do spoločnosti nepriateľské emócie. Vo svojom programovom vyhlásení sa zaviazala vždy hovoriť pravdu a konať čestne. Aj v nadväznosti na uvedené považuje vláda za dôležité v tejto situácii vecné, odborné odkomunikovanie faktov a v tomto ohľade plne dôveruje ministerke spravodlivosti a ministrovi vnútra, ktorí sú kvalifikovanými odborníkmi vo svojich rezortoch a dokážu spoločnosti ponúknuť všetky potrebné a najmä overené a pravdivé informácie, podložené aj na výsledkoch nezávislého prešetrovania udalosti.  V tejto súvislosti vítamerozhodnutie ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej vytvoriť širokú kontrolnú komisiu s cieľom objasniť okolnosti úmrtia gen. Milana Lučanského. Vláda zároveň nemá akýkoľvek dôvod spochybňovať doterajšie zistenia, ktoré vylučujú pochybenie alebo cudzie zavinenie vedúce k tejto nešťastnej udalosti.
 
Vláda Slovenskej republiky sa odmieta nechať vtiahnuť do politického zneužívania udalosti a účelového rozdeľovania spoločnosti. Bude sa naďalej naplno venovať plneniuprogramového vyhlásenia s cieľom zmeniť Slovensko na skutočne právny štát, kde si budeme všetci pred zákonom rovní a schopní pomáhať tým, ktorí našu pomoc potrebujú. Na taký štát, v ktorom budeme radi pracovať, podnikať a žiť.Pre vládu Slovenskej republiky sú pri napĺňaní tohto cieľa ministerka spravodlivosti Mária Kolíková a minister vnútra Roman Mikulec nezastupiteľní.
 
Za vládu Slovenskej republiky
Igor Matovič, predseda vlády SR
Richard Sulík, podpredseda vlády a minister hospodárstva SR
Veronika Remišová, podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a                             
                                     informatizácie SR
Štefan Holý, podpredseda vlády Slovenskej republiky
Eduard Heger, podpredseda vlády a minister financií SR
Andrej Doležal, minister dopravy a výstavby SR
Ján Mičovský, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Jaroslav Naď, minister obrany SR
Ivan Korčok, minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Milan Krajniak, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Ján Budaj, minister životného prostredia SR
Branislav Gröhling, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR
Natália Milanová, ministerka kultúry SR
Marek Krajčí, minister zdravotníctva SR
 
 
28227