Vyhlásenie predsedu vlády SR Roberta Fica k 46. výročiu okupácie Československa

21.08.2014

21. august 1968 je dátum, ktorý by sa nikdy nemal vytratiť z historickej pamäte Slovenska a jeho občanov.

Fakt, že udalosti Pražskej jari z roku 1968 patria k najvýznamnejším a súčasne najpozitívnejšie hodnoteným historickým míľnikom našej krajiny, má svoje opodstatnené dôvody.

Idea, ktorá sa niesla vtedajšou Pražskou jarou a ktorú stelesňoval nositeľ obrodného procesu Alexander Dubček, vízia spoločnosti, ktorá bude občiansky slobodná a súčasne sociálne spravodlivá, je v podstate nesmrteľná a jej podpora vo väčšine nielen slovenskej spoločnosti nijako neklesá, ba práve naopak.

Je zrejmé, že ak by obrodný proces v auguste 1968 nebol násilne zastavený vojskami štátov Varšavskej zmluvy, malo by vtedajšie Československo šancu približovať sa práve k ideálu takejto spravodlivej spoločnosti.  

V tomto zmysle je pre nás obrodný proces aj jeho násilné zastavenie odkazom, z ktorého by sme mali čerpať poznanie aj pre naše dnešné kroky a rozhodnutia.

15722