Vyhlásenie vlády Slovenskej republiky pri príležitosti 15 rokov členstva Slovenskej republiky v Európskej únii

09.05.2019

Pred pätnástimi rokmi sa Slovenská republika spolu s ďalšími deviatimi krajinami stala členom zoskupenia založeného na spoločných hodnotách, princípoch demokracie, trhovej ekonomiky, dodržiavania ľudských práv a základných slobôd. Po našom vstupe do Európskej únie, ktorý slovenskí občania výrazne podporili v referende, sme sa rýchlo zaradili medzi najúspešnejšie a najviac integrované krajiny. V roku 2007 sme sa stali súčasťou Schengenského priestoru, v roku 2009 sme prijali spoločnú menu euro a v roku 2016 sme historicky po prvýkrát predsedali Rade Európskej únie.

Turbulentný vývoj na medzinárodnej scéne potvrdzuje, že členstvo Slovenskej republiky v Európskej únii prispieva k posilneniu našej bezpečnosti a k pevnému ukotveniu Slovenska v priestore hodnôt a demokracie. Zároveň posilňuje postavenie našej krajiny v globálnom kontexte. Platíme silnou menou a ako občania Európskej únie môžeme plne využívať naše právo voľného pohybu – slobodne cestovať, študovať, či pracovať v iných členských štátoch Európskej únie. Slovenský pas patrí medzi „najsilnejšie“ na svete.

Európska únia predstavuje pre Slovensko prirodzený politický, sociálno-ekonomický a kultúrny existenčný priestor, ktorý poskytuje občanom mier, stabilitu, bezpečnosť, prosperitu a impulzy pre ďalší rozvoj. Vďaka jednotnému trhu je dnes Slovensko ekonomicky atraktívnejšie a bohatšie. Finančná podpora z európskych fondov a zahraničné investície posunuli našu krajinu výrazne dopredu. Využili sme ich, okrem iného, aj na rozvoj dopravnej infraštruktúry, obnovu miest a obcí, budovanie protipovodňových opatrení, modernizáciu škôl a nemocníc, znižovanie nezamestnanosti, digitalizáciu kultúrneho dedičstva, informatizáciu verejnej správy, rozvoj poľnohospodárstva či zlepšenie životného prostredia.

Vstupom do Európskej únie sme sa stali súčasťou vyspelého spoločenstva, ktoré môžeme spoluformovať, a tak presadzovať záujmy a ciele v prospech našich občanov. Nesieme tým tiež diel zodpovednosti za jeho ďalšie smerovanie a budúcnosť. Je preto dôležité, aby ani nám nebolo ľahostajné, akým smerom sa má náš spoločný projekt uberať. Európska únia, to sú ale v prvom rade jej občania, ktorých potreby chce napĺňať. Aj o tom bude nadchádzajúca debata lídrov v rumunskom Sibiu 9. mája.

Osobitne máme záujem o pokračovanie sociálnej a ekonomickej konvergencie ako základného predpokladu na dosiahnutie jednoty medzi európskymi občanmi, sociálnymi skupinami, regiónmi a členskými štátmi. Spoločne taktiež vieme lepšie čeliť novým výzvam ako je migrácia, potreba zaručiť bezpečnosť našich občanov alebo bojovať proti klimatickým zmenám. K prioritám Slovenska patrí dobudovanie spoločného trhu, technologická modernizácia, digitalizácia a podpora vedy a výskumu.

Európska únia musí zostať otvorená v budúcnosti prijať nových členov a užšie spolupracovať s najbližším susedstvom. Sme presvedčení o tom, že spolu sme silnejší, geopoliticky aj ekonomicky.

V blížiacich sa voľbách do Európskeho parlamentu môžu všetci občania Európskej únie rozhodnúť o tom, akým smerom sa bude Európska únia uberať v budúcnosti. Zloženie nového Európskeho parlamentu je v rukách nás všetkých. Ukážme tak, že sa vieme prihlásiť 2 o slovo aj v dnešnej dobe, kedy skupiny populistov a extrémistov obratne manipulujú informáciami a tlačia sa do popredia.

Preto by sme mali využiť príležitosť a vybrať si v nadchádzajúcich voľbách do Európskeho parlamentu svojich zástupcov na európskej úrovni. Dokážme vo voľbách svoju zodpovednosť za osud sebavedomého Slovenska v slobodnej a prosperujúcej Európe.

26563