Vyhlásenie vlády SR k 70.výročiu prvého transportu do Auschwitzu

21.03.2012

Vláda SR  v súvislosti so 70. výročím prvého transportu z Popradu do koncentračného vyhladzovacieho tábora v Auschwitzi vyjadruje ostrý nesúhlas s akýmikoľvek  prejavmi extrémizmu, rasizmu či xenofóbie, ktoré sa, žiaľ, vyskytujú aj dnes, aj keď v oveľa menšej miere.

Tieto prejavy netolerancie a násilnosti nemajú mať miesto v spolužití národov, národností a rôznych náboženstiev.

Extrémizmus, rasizmus a xenofóbia pred sedemdesiatimi rokmi nadobudla obludné rozmery, ktoré vyústili do vyhladzovania predstaviteľov iného náboženstva, viery a rasy.

25. marca si Slovenská republika pripomína 70. výročie prvého transportu z Popradu do koncentračného tábora v Auschwitzi. Vo vlaku vtedy bolo deportovaných 1 000 mladých židovských žien a dievčat a potom nasledovali ďalšie a ďalšie transporty. Z detí, žien a mužov sa vstupom do koncentračného tábora stali čísla bez akýchkoľvek práv. Veľká väčšina z nich v koncentračných táboroch v ponižujúcich viac ako neľudských podmienkach zahynula.

Vláda SR vyhlasuje zármutok a poľutovanie nad stratou každého ľudského života pre rasovú, ideovú, či náboženskú neznášanlivosť. Jej členovia sa zároveň zaväzujú, že sa  teraz aj v budúcnosti budú usilovať o to, aby sa všetkým obetiam totalitných režimov, extrémizmu, xenofóbie, či rasovej neznášanlivosti prinavrátila aj posmrtne ich ľudská dôstojnosť.

6868