Vyjadrenie predsedu vlády Ľudovíta Ódora k medzinárodnému dňu mládeže

12.08.2023

Výnimočný herec Robin Williams raz povedal: "Bez ohľadu na to, čo vám ľudia hovoria, slová a myšlienky môžu zmeniť svet." Súhlasím s ním.
Už viac než dvadsať rokov je 12. august venovaný mladým ľuďom, témam, ktoré ich trápia a diskusii o tom, čo vieme a musíme urobiť preto, aby sa im v budúcnosti žilo lepšie.
Zoznam je dlhý, možno až príliš dlhý na môj vkus.
Mentálne zdravie, spoločenský tlak vytváraný sociálnymi sieťami, ktorému mladí ľudia dnes čelia, obavy súvisiace s dopadmi klimatických zmien na svet, v ktorom budú o desiatky rokov žiť tak oni, ako aj ďalšie generácie, sú na popredných priečkach. Kvalita vzdelávania, identifikovanie, podpora a rozvoj ich talentu, patria na úplný vrchol. Príliš veľká časť spoločnosti týmto témam nepripisuje potrebnú dôležitosť a to sa nám môže vypomstiť. Netreba však hádzať flintu do žita.
Som optimista, presvedčený, že ak budeme skutočne chcieť, budeme vedieť čeliť aj tým najzapeklitejším výzvam a zdanlivo neriešiteľným problémom.
Len mudrovať o tom doma na gauči alebo púšťať do vetra silné predvolebné sľuby, však nestačí. Vyžaduje si to investovať do rozvoja infraštruktúry, modernizácie vzdelávania a podpory talentu.
Slovensko vo všetkých troch oblastiach kríva, na obe nohy. Sem-tam sa objavia ostrovy pozitívnej deviácie, no tak sa nedá fungovať.
Čo s tým? 
Ako úradnícka vláda máme ambíciu zaradiť o čosi vyššiu rýchlosť a poskytnúť návod, návrhy, ako naložiť s talentom. Slovensko potrebuje zastaviť odliv talentu a zároveň stať sa magnetom pre šikovné mozgy zo zahraničia. Mladí ľudia, ich talent, sú to najcennejšie, čo máme. Nevážime si to a tým strácame schopnosť čeliť výzvam 21. storočia. Zdravie ekonomiky chradne, populácia intenzívne starne a inovácie chýbajú. Možnosti a návrhy ako s tým naložiť, Vám predstavíme v septembri.
 
Chcem žiť v krajine, kde občianske iniciatívy ako #ChcemTuZostať, či #ZapniSaPreSlovensko, nebudú musieť burcovať, aby sme sa zobudili a uvedomili si, že nám pred nosom ušiel vlak. Vlak, z ktorého nám rukou mávajú mladí ľudia na rozlúčku.
Sme krajinou športových trénerov (niekedy aj infektológov, či zahranično-politických analytikov), tak to skúsim zhrnúť futbalovo. Futbalové kluby svetového mena ako napríklad Ajax Amsterdam, AC Miláno, SSC Neapol, FC Barcelona a mnohé iné, žiarili v období, keď investovali do kultivácie mladého talentu, vychovávali si ho a vytvárali tie najlepšie možné podmienky pre ich rozvoj. Popri tom všetkom lákali talent z celého sveta a mali trénerov, celý tím, ktorý makal na úspechu. A išlo to.
Začal som s Robinom Williamsom a tak ním aj skončím, presnejšie s jeho odkazom mladým ľuďom:
„Do vienka dostanete len malú iskru šialenstva. Nesmiete ju stratiť." 
29924