Význam štátnych hmotných rezerv zvyčajne oceníme až v krízových situáciách

21.04.2015

Na konferencii o úlohe štátnych hmotných rezerv sa v Bratislave zišli zástupcovia krajín V4 a Slovinska.
 
20150421 - SSHR
Príhovor predsedu vlády SR Roberta Fica na konferencii o štátnych hmotných rezervách.
Správu štátnych hmotných rezerv možno za bežných okolností vnímať ako nepotrebnú. „Ale len ten, kto sa ocitne v krízovej situácii, si uvedomuje absolútnu nenahraditeľnosť tejto inštitúcie,“ uviedol v príhovore predseda vlády SR Robert Fico, ktorý nad konferenciou prezval záštitu. Správa štátnych hmotných rezerv totiž zabezpečuje pripravenosť štátu v krízových situáciách, či už ide o rôzne druhy zásob, alebo o pomoc v prípade prírodných katastrof.

„Majme vždy na zreteli, že aj keď nám je dobre a máme všetko, čo je pre nás normálne, vodu, potraviny, všetko sa môže zvrtnúť zo sekundy na sekundu,“ varoval premiér. Príkladom môže byť konflikt na Ukrajine či obrovská sila prírodných živlov. „Byť pripravení je absolútna nevyhnutnosť, ak nechceme mať straty na životoch a majetkoch,“ podčiarkol Robert Fico.

Predseda vlády pozitívne vníma, že v európskom priestore dochádza k posilňovaniu inštitúcií zameraných na riešenie krízových situácií a nie je spochybňovaná ich opodstatnenosť. Ocenil tiež, že za súčasného vedenia nie je Správa štátnych hmotných rezerv na prvých stránkach novín kvôli škandálom, ale venuje sa zabezpečovaniu surovinovej a potravinovej bezpečnosti.

Príhovor Roberta Fica na konferencii o štátnych hmotných rezervách17499