Výzva na predkladanie návrhov na kandidáta na člena Rady Úradu pre verejné obstarávanie

Odkazy na videozáznamy z priebehu verejného vypočutia kandidátov na člena Rady Úradu pre verejné obstarávanie