Zabezpečenie bezpečnosti dát v oblasti správy systémov a súvisiacich služieb počítačovej podpory vrátane systémového poradenstva IT štruktúry ÚV SR
Dátum zverejnenia: 05.02.2015