Zabezpečenie ozvučenia a služieb s tým spojených
Dátum zverejnenia: 26.10.2012