Zabezpečenie pomocných prezentačných služieb pre OPIS na podujatí IT SUMMIT dňa 25.09.2014
Dátum zverejnenia: 12.09.2014