Zabezpečenie príjmu digitálneho televízneho vysielania
Dátum zverejnenia: 30.05.2014