Zabezpečenie ubytovania a ostatných súvisiacich služieb spojených so zabezpečením pracovných ciest zamestnancov verejného obstarávateľa
Dátum zverejnenia: 06.02.2019