Zabezpečenie ubytovania a stravy počas podujatia „Medzinárodné cykloputovanie Ukrajina – Slovensko, 11.-14.8.2016“
Dátum zverejnenia: 28.07.2016