Zabezpečenie výkonu servisu technických zabezpečovacích prostriedkov - Užšia súťaž
Dátum zverejnenia: 07.07.2020
Lehota na predkladanie žiadostí o účasť: 15.07.2020 do 10:00 hod.