Zákazka s nízkou hodnotou

Rekonštrukcia autoumyvárky
Dátum zverejnenia: 01.06.2021
Lehota na predkladanie ponúk: do 08.06.2021 do 10:00 hod.
Arboristické práce
Dátum zverejnenia: 24.05.2021
Lehota na predkladanie ponúk: 31.05.2021 do 10.00 hod.
Pracovná zdravotná služba
Dátum zverejnenia: 14.05.2021
Lehota na predkladanie ponúk: 21.05.2021 do 10.00 hod.
Oprava technických zariadení budovy Hotela Bôrik
Dátum zverejnenia: 29.04.2021
Lehota na predkladanie ponúk: 06.05.2021 do 12.00 hod.
Oprava komunikácií pri autodoprave - ZÁKAZKA ZRUŠENÁ
Dátum zverejnenia: 21.04.2021
Lehota na predkladanie ponúk: 30.04.2021 do 15.00 hod.
Drobné stavebné a montážne práce pozostávajúce z montáže sadrokartónového stropu s osvetlením a pokládkou vinylovej podlahy v priestoroch verejného obstarávateľa
Dátum zverejnenia: 12.04.2021
Lehota na predkladanie ponúk: 19.04.2021 do 15:00 hod.
Audit návrhu finančného modelu štátneho nájomného bývania s garanciou štátu, vrátane ostatných služieb - ZÁKAZKA ZRUŠENÁ
Dátum zverejnenia: 22.03.2021
Lehota na predkladanie ponúk: 26.03.2021 do 15:00 hod.
Ušitie jednotného pracovného oblečenia pre zamestnancov ÚV SR a ÚZ ÚV SR
Dátum zverejnenia: 18.03.2021
Lehota na predkladanie ponúk: 26.03.2021 do 15:00 hod.
Platforma Google Maps – mapa realizovaných projektov financovaných z EŠIF v PO 2014-20
Dátum zverejnenia: 15.03.2021
Lehota na predkladanie ponúk: 23.03.2021 do 10:00 hod.
Oprava komunikácií pri autodoprave ZÁKAZKA ZRUŠENÁ
Dátum zverejnenia: 25.02.2021
Lehota na predkladanie ponúk: 08.03.2021 do 10:00 hod.
Deratizačné, dezinsekčné, dezinfekčné a hubiace služby 2021-2023
Dátum zverejnenia: 16.02.2021
Lehota na predkladanie ponúk: 24.02.2021 do 10:00 hod.
Nákup športových pomôcok pre základné školy
Dátum zverejnenia: 10.12.2020
Lehota na predkladanie ponúk: 15.12.2020 do 16.00 hod.
Rekonštrukcia klimatizačných zariadení v budovách ÚV SR
Dátum zverejnenia: 03.12.2020
Lehota na predkladanie ponúk: 10.12.2020 do 16:00 hod.
Nájom systému na meranie telesnej teploty - vyššia trieda
Dátum zverejnenia: 25.11.2020
Lehota na predkladanie ponúk: 02.12.2020 do 16:00 hod.
Platforma Google Maps – mapa realizovaných projektov financovaných z EŠIF v PO 2014-2020 - ZÁKAZKA ZRUŠENÁ
Dátum zverejnenia: 19.11.2020
Lehota na predkladanie ponúk: 27.11.2020 do 10:00 hod.
Rekonštrukcia klimatizačných zariadení v budovách ÚV SR - ZÁKAZKA ZRUŠENÁ
Dátum zverejnenia: 29.10.2020
Lehota na predkladanie ponúk: 06.11.2020 do 16:00 hod.
Prieskum zameraný na zistenie úrovne povedomia verejnosti o politike súdržnosti EÚ na Slovensku
Dátum zverejnenia: 27.10.2020
Lehota na predkladanie ponúk: 04.11.2020 do 10:00 hod.
Dezinfekčné, dezinsekčné a deratizačné služby v objekte kaštieľa v Rusovciach
Dátum zverejnenia: 27.10.2020
Lehota na predkladanie ponúk: 02.11.2020 do 09:00 hod.
Sanácia havarijného stavu hospodárskej časti Hotela Bôrik
Dátum zverejnenia: 07.10.2020
Lehota na predkladanie ponúk: 15.10.2020 do 16:00 hod.
Rekonštrukcia vykurovacieho systému v priestoroch budovy ÚV SR
Dátum zverejnenia: 01.10.2020
Lehota na predkladanie ponúk: 08.10.2020 do 16:00 hod.
10766