Zákazky s nízkou hodnotou 2011-2019

Archív výziev

Zabezpečenie ubytovania a ostatných súvisiacich služieb spojených so zabezpečením pracovných ciest zamestnancov verejného obstarávateľa
Dátum zverejnenia: 06.02.2019

Poskytovanie služieb súvisiacich so zabezpečením leteniek a cestovných lístkov
Dátum zverejnenia: 06.02.2019

Poskytovanie konzultačných a školiacich služieb v oblasti implementácie systému manažérstva proti korupcii
Dátum zverejnenia: 01.02.2019

Poskytovanie konzultačných a školiacich služieb v oblasti implementácie systému manažérstva proti korupciirepubliky - ZÁKAZKA ZRUŠENÁ
Dátum zverejnenia: 17.01.2019

Výmena vnútorných rozvodov vody v ÚZ Ždiar
Dátum zverejnenia: 17.01.2019

Stavebné úpravy priestorov Úradu vlády Slovenskej republiky
Dátum zverejnenia: 12.12.2018

Dodávka a kladenie podlahovej krytiny – kobercových štvorcov
Dátum zverejnenia: 27.11.2018

Optimalizácia procesov na Úrade vlády Slovenskej republiky
Dátum zverejnenia: 26.11.2018

Interiérové vybavenie reprezentatívnych priestorov – atypické prvky
Dátum zverejnenia: 23.11.2018

Služby zabezpečenia prevádzky a rozvoja modulov Manažérskeho informačného systému (MIS) a modulov Informačného systému Centrálneho plánu vzdelávania AK EŠIF v rámci činnosti RO OPTP
Dátum zverejnenia: 22.11.2018
Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa: 30.11.2018 do 10.00 hod.
Stavebné úpravy priestorov Úradu vlády Slovenskej republiky - ZÁKAZKA ZRUŠENÁ
Dátum zverejnenia: 19.11.2018

Nákup, dodávka a montáž svetelnej techniky
Dátum zverejnenia: 03.10.2018

Nákup, dodávka a položenie podlahovej krytiny v reprezentačných priestoroch ÚV SR
Dátum zverejnenia: 28.09.2018

Oprava vodovodného potrubia spojená s opravou a výmenou sprchových kútov a rohových vaničiek
Dátum zverejnenia: 27.09.2018

Dodávka školského nábytku a školských pomôcok pre víťazné školy aktivity Roadshow 2017
Dátum zverejnenia: 26.09.2018
Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa: 04.10.2018 do 10.00 hod.