Zákazky s nízkou hodnotou 2011-2019

Archív výziev

Ošetrenie 112 stromov v areály národnej kultúrnej pamiatky (Bývalý letný arcibiskupský palác) na Námestí Slobody 1 v Bratislave
Dátum zverejnenia: 04.10.2013

Prekladateľské a tlmočnícke služby AJ-SJ
Dátum zverejnenia: 16.09.2013

Tlmočnícke služby AJ-UK-SJ IX 2013 Košice, Michalovce
Dátum zverejnenia: 11.09.2013
Výzva na predkladanie ponúk
Dodávka profesionálnych pračiek, sušičiek a žehliaceho zariadenia
Dátum zverejnenia: 11.09.2013
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
Znovu otváranie rámcovej dohody na zemný plyn
Dátum zverejnenia: 02.09.2013

Znovuotváranie rámcovej dohody na dodávku elektrickej energie
Dátum zverejnenia: 02.09.2013

Zorganizovanie a zabezpečenie školenia „Implementácia ŠF v programovom období 2007- 2013 VI“
Dátum zverejnenia: 23.08.2013

Seminár Michalovce – 25.9.2013
Dátum zverejnenia: 20.08.2013

Konferencia Košice – 24.9.2013
Dátum zverejnenia: 20.08.2013

Skúšky a prehliadky zariadení ÚV SR
Dátum zverejnenia: 09.08.2013

Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok
Dátum zverejnenia: 16.07.2013

Samohybné zberacie a hrabacie zariadenie
Dátum zverejnenia: 08.07.2013

Služby na organizovanie seminárov,konferencii a worshopov
Dátum zverejnenia: 04.07.2013

Dodávka kancelárskych potrieb a kancelárskeho papiera
Dátum zverejnenia: 04.07.2013

Dodávka vybraných tovarov pre reprezentatívne účely
Dátum zverejnenia: 03.07.2013