Zákazky s nízkou hodnotou 2011-2019

Archív výziev

Vytvorenie a nasadenie Informačného systému pre Finančný mechanizmus EHP a NFM (NGIS)
Dátum zverejnenia: 02.07.2013

Dodávka osobitného motorového vozidla
Dátum zverejnenia: 02.07.2013

Rekonštrukcia Účelového zariadenia Agra v Trenčiansky Tepliciach
Dátum zverejnenia: 02.07.2013

Reklamná a komunikačná kampaň pre Operačný program Informatizácia spoločnosti
Dátum zverejnenia: 28.06.2013

Vplyv malých fotovoltických elektrární na distribučné sústavy
Dátum zverejnenia: 27.06.2013

Zabezpečenie prezentačných služieb za účelom medializácie OPIS dňa 3.10.2013 v rámci podujatia IT SUMMIT
Dátum zverejnenia: 27.06.2013

Organizácia konferencie ITAPA v dňoch 12.-13.11.2013
Dátum zverejnenia: 27.06.2013

Dodávka vybraných nápojov pre potreby Úradu vlády Slovenskej republiky
Dátum zverejnenia: 24.06.2013

Dodávka čerstvých rýb, kôrovcov, produktov vodného prostredia morských plodov, ovocia, zeleniny, byliniek a vybraných druhov mäsa
Dátum zverejnenia: 24.06.2013

Úprava existujúcich funkcionalít a architektúry ITMS v zmysle požiadaviek Európskej komisie pre Programové obdobie
Dátum zverejnenia: 24.06.2013

Stavebné práce Účelové zariadenie Kamzík
Dátum zverejnenia: 24.06.2013

Informačné a propagačné predmety
Dátum zverejnenia: 06.06.2013

Zabezpečenie prenájmu priestorov a stravovacích služieb na workshop konferencie iDEME
Dátum zverejnenia: 28.05.2013

Prenájom konferenčnej miestnosti a stravovanie
Dátum zverejnenia: 28.05.2013
Verejný obstarávateľ na základe skutočnosti, že sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie, ruší zadávanie zákazky s nízkou hodnotou “Zabezpečenie konferenčných priestorov, ubytovania a stravovania“ . Verejný obstarávateľ si zabezpečí svoje potreby vo vlastnom účelovom zariadení.

Zorganizovanie a zabezpečenie školenia „Implementácia ŠF v PO 2007-2013 VI“
Dátum zverejnenia: 27.05.2013