Zákazky s nízkou hodnotou 2011-2019

Archív výziev

Preklady a tlmočenie
Dátum zverejnenia: 16.05.2013

Rekonštrukcia budovy účelového zariadenia Bystrica v Banskej Bystrici
Dátum zverejnenia: 09.05.2013

Samohybné zberacie a hrabacie zariadenie
Dátum zverejnenia: 03.05.2013

Dodávka popisovateľných tabúľ s príslušenstvom
Dátum zverejnenia: 29.04.2013

Preklady a tlmočenie
Dátum zverejnenia: 19.04.2013

Poisťovacie služby
Dátum zverejnenia: 16.04.2013

Dodávka výpočtovej techniky zariadení a spotrebného materiálu
Dátum zverejnenia: 12.04.2013

Dodávka čistiacich prostriedkov a hygienických potrieb
Dátum zverejnenia: 12.04.2013

Zabezpečenie služieb technika požiarnej ochrany a bezpečnostného technika
Dátum zverejnenia: 25.02.2013

Poradenské služby pre tvorbu, riadenie a hodnotenie projektov/programov
Dátum zverejnenia: 18.02.2013

Prekladateľské a tlmočníce služby pre potreby ÚV SR
Dátum zverejnenia: 16.02.2013

Dodávka kytíc, vencov, kvetinovej výzdoby a aranžmánov
Dátum zverejnenia: 12.02.2013

Monitoring verejných informačných zdrojov
Dátum zverejnenia: 12.02.2013

Dodávka výpočtovej techniky, zariadení a spotrebného materiálu
Dátum zverejnenia: 04.02.2013

Služby zvukovo – technického zabezpečenia pri tlmočení podujatí v rámci činnosti ÚV SR
Dátum zverejnenia: 04.02.2013