Zákazky s nízkou hodnotou 2011-2019

Archív výziev

Nákup kalendárov a diárov na rok 2013
Dátum zverejnenia: 22.01.2013

Dodávka tonerov a náplní do tlačiarní, kopírovacích strojov a kancelárskych zariadení
Dátum zverejnenia: 14.12.2012

Výber správcu programu pre program „Štipendijný program EHP“
Dátum zverejnenia: 05.12.2012

Dodávka novín, denníkov a periodík pre potreby Úradu vlády Slovenskej republiky
Dátum zverejnenia: 23.11.2012

Poskytovanie prekladateľských a tlmočníckych služieb pre potreby Úradu vlády Slovenskej republiky
Dátum zverejnenia: 16.11.2012

Zabezpečenie tlmočníckej techniky
Dátum zverejnenia: 07.11.2012

Zabezpečenie ozvučenia a služieb s tým spojených
Dátum zverejnenia: 26.10.2012

Dodávka pier pre publicitu a informovanosť
Dátum zverejnenia: 23.10.2012

Dodávka elektrickej energie
Dátum zverejnenia: 23.10.2012

Dodávka potravín
Dátum zverejnenia: 23.10.2012

Dodávka mäsa a mäsových výrobkov
Dátum zverejnenia: 23.10.2012

Zemný plyn
Dátum zverejnenia: 23.10.2012

Servis a oprava osobných motorových vozidiel
Dátum zverejnenia: 23.10.2012

Príprava, realizácia tlačených materiálov
Dátum zverejnenia: 23.10.2012

Tlač zborníkov
Dátum zverejnenia: 23.10.2012