Zákazky s nízkou hodnotou 2011-2019

Archív výziev

Zariadenie pre údržbu areálu Úradu vlády SR
Dátum zverejnenia: 23.10.2012

Repríza cyklu dokumentárnych filmov Eurovirtual
Dátum zverejnenia: 17.10.2012

Zabezpečenie tlmočníckej techniky
Dátum zverejnenia: 14.09.2012

Vedenie a facilitácia konferencie „Konferencia MNO 2012“
Dátum zverejnenia: 07.09.2012

Preklady a tlmočenie
Dátum zverejnenia: 23.08.2012

Vedenie a facilitácia konferencie „Konferencia MNO 2012“
Dátum zverejnenia: 23.08.2012

Zemný plyn
Dátum zverejnenia: 23.08.2012

Diskriminácia sa ma dotýka
Dátum zverejnenia: 23.08.2012

Prekladateľské služby, tlmočenie a s tým súvisiace služby - ZRUŠENÉ
Dátum zverejnenia: 23.08.2012

Konferenčné priestory, ubytovanie a stravovanie na „Konferenciu MNO 2012“
Dátum zverejnenia: 14.08.2012

Dodávka potravín
Dátum zverejnenia: 14.08.2012

Zariadenie pre údržbu areálu Úradu vlády SR
Dátum zverejnenia: 01.08.2012

Príprava, realizácia tlačových materiálov a vydavateľská činnosť pre potreby Úradu vlády SR
Dátum zverejnenia: 31.07.2012

„Strategické hodnotenie HP IS 2012“
Dátum zverejnenia: 26.07.2012

Kvetinové aranžmány
Dátum zverejnenia: 09.07.2012