Zákazky s nízkou hodnotou 2011-2019

Archív výziev

Čistenie a prenášanie inventáru v kaštieli v Rusovciach
Dátum zverejnenia: 22.06.2012

Dodávka elektrickej energie
Dátum zverejnenia: 22.06.2012

Kosenie vysokej zelene v areáli Kaštiel'a v Rusovciach
Dátum zverejnenia: 06.06.2012

Tlmočenie na konferencii s názvom "Na ceste k implementácii"
Dátum zverejnenia: 05.06.2012

Výročná Správa o vykonávaní Operačného programu Informatizácia spoločnosti za rok 2011
Dátum zverejnenia: 31.05.2012

Dodávka reklamných predmetov pre Deň otvorených dver
Dátum zverejnenia: 16.05.2012

Odvoz biologicky rozložiteľného odpadu z areálu Úradu vlády SR v roku 2012
Dátum zverejnenia: 30.04.2012

Nákup tonerov
Dátum zverejnenia: 30.04.2012

Deratizácia a dezinsekcia objektov ÚV SR
Dátum zverejnenia: 30.04.2012

Zabezpečenie monitoringu printových a elektronických médií
Dátum zverejnenia: 26.04.2012

Stavebné práce v ÚZ kaštieľ Rusovce
Dátum zverejnenia: 04.04.2012

Odvoz stavebného odpadu z ÚZ kaštieľ Rusovce
Dátum zverejnenia: 04.04.2012

Vyčistenie miestností v interiéri ÚZ kaštieľ Rusovce
Dátum zverejnenia: 04.04.2012

Minifestival európskeho filmu 7x7 (2)
Dátum zverejnenia: 05.03.2012

Nadlimitná verejná súťaž "Systematické prehlbovanie kvalifikácie zamestnancov Úradu vlády Slovenskej republiky"
Dátum zverejnenia: 28.02.2012