Zákazky s nízkou hodnotou 2011-2019

Archív výziev

Odborné prehliadky a odborné skúšky na elektrických výťahoch
Dátum zverejnenia: 16.02.2012

Kancelárske potreby
Dátum zverejnenia: 15.02.2012

Stavebné práce na ÚZ Kamzík v Starom Smokovci
Dátum zverejnenia: 14.02.2012

Celoročné prepisy zvukových záznamov
Dátum zverejnenia: 13.02.2012

Vedenie a facilitácia konferencie: „Od krízy dôvery k otvorenému vládnutiu“
Dátum zverejnenia: 09.02.2012

Minifestival európskeho filmu 7x7
Dátum zverejnenia: 08.02.2012

Celoročné prepisy zvukových záznamov
Dátum zverejnenia: 25.01.2012

Oprava anglických dvorcov ÚZ kaštieľ Rusovce
Dátum zverejnenia: 18.01.2012

Podprahová zákazka „Výpočtová technika“
Dátum zverejnenia: 05.12.2011

Podprahová zákazka „dodávka monitoringu na rok 2012“
Dátum zverejnenia: 29.11.2011

Podprahová zákazka „dodávka originálnych náplní do rozmnožovacích strojov, tlačiarní a faxov“
Dátum zverejnenia: 23.11.2011

Dodávka dohodnutého sortimentu a množstva tlačových titulov periodickej tlače
Dátum zverejnenia: 16.11.2011

Podprahová zákazka „Zabezpečenie príjmu digitálneho televízneho vysielania“
Dátum zverejnenia: 14.11.2011

Renovačné práce na Vile Kamzík v Starom Smokovci
Dátum zverejnenia: 20.10.2011

Odvoz biologicky rozložiteľného odpadu z parku kaštieľa v Rusovciach
Dátum zverejnenia: 19.10.2011