Zákazky s nízkou hodnotou 2011-2019

Archív výziev

Deratizácia a dezinsekcia objektov ÚV SR (Námestie slobody 1, Námestie slobody 29, Štefánikova 2, Hlavné námestie 8 hotel Bôrik)
Dátum zverejnenia: 19.10.2011

Čistiace prostriedky
Dátum zverejnenia: 19.10.2011

Kancelárske potreby
Dátum zverejnenia: 19.10.2011

Zabezpečenie propagačných predmetov pre odbor koordinácie horizontálnej priority Marginalizované rómske komunity Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity
Dátum zverejnenia: 13.10.2011

Dodávka tovaru: IT technika – HW
Dátum zverejnenia: 13.10.2011

Odvoz stavebného odpadu z areálu kaštieľa v Rusovciach
Dátum zverejnenia: 06.10.2011

Tlač Výročnej správy o stave drogovej problematiky na Slovensku
Dátum zverejnenia: 05.10.2011

SERVEROVÝ CLUSTER
Dátum zverejnenia: 05.10.2011

Renovačné práce na Vile Kamzík v Starom Smokovci
Dátum zverejnenia: 19.09.2011

Dodávka tovaru: IT technika – HW
Dátum zverejnenia: 19.09.2011

Zabezpečenie propagačných predmetov pre OPIS
Dátum zverejnenia: 07.09.2011

Oprava obkladu stien z prírodného kameňa a montáž zatepľovacieho systému
Dátum zverejnenia: 06.09.2011

Evaluácia programového obdobia 2004-2009 Financného mechanizmu EHP a Nórskeho financného mechanizmu
Dátum zverejnenia: 23.08.2011

Podprahová zákazka „Zabezpečenie príjmu digitálneho televízneho vysielania“
Dátum zverejnenia: 17.08.2011

Dodávka ponukového vozíka na studené prílohy
Dátum zverejnenia: 17.08.2011