Zákazky s nízkou hodnotou 2011-2019

Archív výziev

Nákup hygienických potrieb pre Úrad vlády SR
Dátum zverejnenia: 05.08.2011

Renovácia parkiet v priestoroch Úradu vlády SR
Dátum zverejnenia: 22.07.2011

Dodávka ponukového vozíka na studené prílohy
Dátum zverejnenia: 15.07.2011

Podprahová zákazka „Vypracovanie štúdií stavu a trendov vývoja občianskej spoločnosti na Slovensku“
Dátum zverejnenia: 02.07.2011

Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou "SERVER"
Dátum zverejnenia: 07.06.2011

Výzva na predkladanie ponúk „Externé hodnotenie HP MRK v rokoch 2011 až 2014
Dátum zverejnenia: 01.02.2011

Výzva na predkladanie ponúk - zákazka s nízkou hodnotou „Tlmočenie posunkovej reči“
Dátum zverejnenia: 27.01.2011

Výzva na predloženie ponúk „Služby zvukového technika a nadväzujúce iné služby pre potreby tlačových konferencií členov vlády Slovenskej republiky a ostatných podujatí Úradu vlády Slovenskej republiky“ - Číslo zákazky v systéme EVO 59.03
Dátum zverejnenia: 28.03.0201

Prenájom konferenčnej miestnosti a stravovanie
Dátum zverejnenia:

Poskytnutie inštalačných služieb a prenájom telefonických zariadení
Dátum zverejnenia:
Vysvetlenie č.1
Nové! Arboristické práce
Dátum zverejnenia:
Lehota na predkladanie ponúk: 31.05.2021 do 10.00 hod.