Zákazky s nízkou hodnotou 2011-2019

Archív výziev

Služby zabezpečenia serverovej infraštruktúry
Dátum zverejnenia: 19.09.2018

Oprava a obnova lokálnych porúch fasády a balkóna na budove ÚV SR
Dátum zverejnenia: 11.09.2018

Služby zabezpečenia sieťovej infraštruktúry
Dátum zverejnenia: 10.09.2018
Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa: 17.09.2018 do 10.00 hod.
Repas a prečalúnenie stoličiek
Dátum zverejnenia: 24.08.2018

Zabezpečenie školenia „Implementácia EŠIF 2014-2020 V
Dátum zverejnenia: 23.08.2018

Ušitie a dodanie jednotného pracovného oblečenia
Dátum zverejnenia: 19.07.2018

Rekonštrukcia priestorov budovy Úradu vlády Slovenskej republiky
Dátum zverejnenia: 19.07.2018

Archeologický výskum – zemné práce
Dátum zverejnenia: 26.06.2018

Zabezpečenie aktivity Roadshow 2018 II.
Dátum zverejnenia: 18.06.2018

Oprava vodovodného potrubia (rozvodu) teplej a studenej vody spojená s opravou vnútorného potrubia vykurovania
Dátum zverejnenia: 15.06.2018

Zájazd do Familyparku
Dátum zverejnenia: 06.06.2018

Pozáručný servis zariadení kopírovacej a kancelárskej techniky na 24 mesiacov
Dátum zverejnenia: 22.05.2018

Doplnenie už existujúceho reštauračného a kuchynského inventáru
Dátum zverejnenia: 18.05.2018

Ušitie a dodanie reštauračného textilu
Dátum zverejnenia: 18.05.2018

Zabezpečenie odborných prehliadok vyhradených technických zariadení – výťahov v objektoch Úradu vlády Slovenskej republiky
Dátum zverejnenia: 11.05.2018